Kızgın Yağ Kazanı

Pompa , Vana Sistemleri ve Asfalt Makinaları İmalatı Çözüm Ortağınız..

Kızgın Yağ Kazanı:

500,000 – 750,000 - 1.000.000 – 1,500,000 kcal/saat kapasiteli paket tip kızgın yağ kazanı
Kızgın yağ kazan Gövdesi:
Kızgın yağ kazan Tipi ve Karakteristikleri:
Kazan tipi :Yatay pozisyonlu, kızgın yağ borulu, çift cidarlı, sirkülasyon gövdeli olacak ve gazlardan azami faydalanacak şekilde imal edilmiştir
Kızgın yağ Kazanın ısı istihsal gücü:istenilen güç kcal/saat
Kızgın yağ kazanından yağ çıkış sıcaklığı:250 oC
Kızgın yağ kazanından yağ dönüş sıcaklığı:200 oC
Normal yükte teknik verim:% 92
Kızgın yağ Kazan işletme basıncı:4 Atü
Kızgın yağ Kazan gövde test basıncı:6 Atü
Kızgın yağ kazanKazan serpantin test basıncı:10 Atü

Kızgın yağ kazan İmalatı ve Malzemesi:
Kazanın kızgın yağ sirkülasyon boruları 80 Atü’ye dayanıklı (DIN 17175(35-8)) 70/76 çapında, çelik dikişsiz çekme borudan imal edilmiştir.
Kazanın ön kapağı özel ateş betonu veya tuğlası ile kaplanmıştır
Kazan arka bombesinin ortasında duman gazını sızdırmayacak şekilde patlama kapağı mevcut.
Kazan cidarında yağ yönlendiricileri vardır.
İzolasyon :
Kızgın yağ Kazan gövdesi 100 mm kalınlıkta, kolektör irtibat boruları 50 mm kalınlıkta, 550 cC sıcaklığa mukavim 60 kg/m3 yoğunlukta taş yünü ile izole yapılıp üzeri 1 mm lik galvenizli saçtan kaplanmış, sac ek yerlerine kordon çekilmiştir.

Kazan Gövdesinin Diğer İlave ve Parçaları:
Genleşme Deposu:
Genleşme deposu tesisatta mevcut ısı transfer yağında ısınmadan mütevellit meydana gelecek genişlemeyi karşılayacak hacimde ve yüzer şamandıralıdır.Genleşme deposu kızgın yağda vukuu bulması muhtemel korozyonu önlemek maksadı ile yağ yüzeyi devamlı açık hava ile temas etmeyecek konstriksüyonda şamandıra çapı genleşme depo çapına yakındır.Genleşme deposunda doldurma boşaltma boruları, seviye göstergesi ve seviye kumandası vardır

Gaz Alıcı (Degazör) :
Isı transfer yağının bünyesinde bulunması muhtemel hava, buhar karışımı ile çalışma esnasında sistemde meydana gelecek gazların tahliye etmek üzere bölümleri paslanmaz çelikten mamul özel konstrüksiyona haiz degazör saatte en az 100 m3 ısı transfer yağına degaze edecek kapasitededir. Degazör 70 mm kalınlığında 550 oC sıcaklığa dayanıklı 60 kg/m3 lük taş yünü ile izole edilip üzeri 1 mm kalınlığında galvenizli sacla kaplanmalı ve ek yerlerine kordon çekilmiştir. Degazör gaz tahliyesine ilaveten kazana stabil ve uzun ömürlü olmasını sağlayacak yapıda imal edilmiştir.

Otomatik Kontrol Cihazları:
Kazan Brülörünün tam otomatik çalışması için lüzumlu kontrollere ilaveten sıcaklığın düşmesine yükselmesine, basıncın düşmesine yükselmesine, yüksek ve alçak basınç kontrolüyle sıcaklık ve basınç ayar düzeni vardır. Tesisata monte edilecek kontrol cihazları nitelik ve nicelik bakımından tesisin emniyetli bir şekilde çalışmasını sağlamakdadır..3 adet termostatik kontrol, 2 adet yüksek ve alçak basınç kontrol cihazları bulunmaktadır.Kızgın yağ çıkış ve dönüş boruları üzerine termostat vardır..Genleşme deposu üzerindeki, alt ve üst yağ seviye limitleri aşıldığında alarm kornası ve ışıklı ikaz sistemi devreye girerek brülörü devreden çıkarmaktadır..Basıncın yükselmesi veya düşmesi durumunda brülör ve pompa devreden çıkarak yukarıdaki alarm farklı ses çıkaran ikinci bir alarm kornası ve ışıklı ikaz devreye girerak brülör veya sirkülasyonu pompasını devreden çıkartmaktadır.Basınç monometreleri üzerinde yüksek ve alçak basınç kontakları bulunmaktadır.

Kızgın Yağ Filtresi:
Pompa ve diğer ölçü cihazlarını yabancı partiküllerden korumak maksadı ile 100 m3/saat süzme kapasitesinde 1 adet kızgın yağ filtresi pompa emişine monte edilmiştir..Filtre gerektiğinde hava ile temizlenir tipte ve yağ boşaltma ventili bağlantı flanşları, temizleme kapağı ve lüzumlu fittingslerle donatılmıştır

Kızgın Yağ İkmal Deposu:
500 lt kapasiteli kızgın yağ ikmal deposu uygun kapasitede elektrik motorla tahrikli bir adet ikmal pompası yardımı ile sisteme kızgın yağ ikmali yapılmaktadır Sistem hava yaptığında kazan cidarından alınan havalandırma borusu bir vana bağlantısı ile ikmal deposunda irtibatlandırılır

Yakıt Depoları:
Yakıt Deposu (Ön Isıtıcı Depo) :
Ana depolara gelen fuel-oil’i ara devrede muhafaza etmek için 500 lt hacimli, ısıtıcı ihtiva eden 1 depo yakıt devresine monte edilmektedir

Ventiller (Vanalar) :
Kızgın yağ kazanının gerekli yerlerine monte edilecek harici vana, hava tahliye sistemi ve by-pass devresindeki vanaların pistonları taşlanmış, volkanize edilmiş salmastrası teflondan mamul 300oC sıcaklığındaki ısı transfer yağından etkilenmeyecek özel tiptedir.Ayrıca kolektöre 2 adet pistonlu yağ giriş ve çıkış vanaları takılmaktadır.

Baca :
Kızgın yağ kazanının monte edileceği yere uygun baca tertibatı vardır.
İdareye sunulacaktır.

kızgın yağ kazanı kızgın yağ kazanı kızgın yağ kazanı kızgın yağ kazanı